Barn & tonår

Här finns länkar och broschyrer som rör det mesta om barn och tonåringar

Logga

Barn och föräldrar
Vårdguidens sidor om det mesta som rör barn och tonåringar; 
massor av information och nyttiga länkar.

 

 Barnombudsmannen
Om barns och ungas rättigheter

Logga

 Bris, Barnens rätt i samhället

Logga

 Det goda föräldraskapet
Läs om Aktivt föräldraskap och anmäl dig till utbildningen

 Logga

Din tonåring
Sida för dig som lever med tonåringar. Privat sida med mycket info och möjlighet att ställa frågor.

VoB

Familjerådgivning.
Läs här om vad som gäller och hur man kan få hjälp och stöd.

 Majblomman

Majblomman
Genom Majblomman kan man söka bidrag till aktiviteter, glasögon eller annat för barn upp till 18 år.  

Rädda barnen logga

Rädda barnen
Har föräldratelefon och föräldramejl dit man kan vända sig med frågor som rör barn och föräldraskap.

Alvesta

Se & Göra 
Här finns kontaktuppgifter och öppettider till kommunens bibliotek, sim- och sporthall, föreningar mm. 

Stjärnan

Stjärnan
Familjeenheten i Alvesta som vänder sig till barn och ungdomar och deras familjer.  Där kan man få stöd i sin roll som förälder.

 logga surfa lugnt

 Surfa Lugnt - Surfa Lugnt ger "matnyttiga råd och tips om ungas vardag på nätet".
Här kan du läsa om det positiva med internet men också om det som är svårt, som frågor om integritet och nätmobbning.

UMO

UMO 
Ungdomsmottagningen på nätet för unga mellan 13 och 25.

Ung

Ungdomsmottagningen i Alvesta
Hit kan ungdomar upp till 20 vända sig med frågor om det mesta.