NYHET! Flexibelt studerande inom vård- och omsorgsutbildningen

Flexibelt studerande

Välkommen till Flexibelt studerande inom vård- och omsorgsutbildningen!

Vård- och omsorgsutbildning är en gymnasial utbildning för vuxna (motsvarande väsentliga delar av gymnasiets vård- och omsorgsprogram). Syftet med utbildningen är att ge möjligheter till att arbeta inom många olika verksamheter som tillhör vård- och omsorgsområdet, t.ex. äldreomsorg, funktionshinder, psykiatri, personlig assistent, m.m. Utbildningen är på tre terminer.

Att studera flexibelt innebär att:

  • Du kan finansiera dina studier genom att arbeta under tiden frånsett APL (arbetsplatsförlagt lärande) placeringen.
  • Du kan kommunicera med dina kurskamrater via nätet men du träffar dem ibland på skolan. Minst tre tillfällen per kurs är förlagda på skolan.
  • Du har möjlighet att vidga dina kunskaper via tips på länkar som är aktuella inom ämnesområdet.

Vid utbildningen använder vi oss av lärplattformen Its´learning. Där hittar man det mesta som tillhör undervisningen och där skickar du också in dina skriftliga arbeten. Vissa kurser/delmoment samläser du med de andra inriktningarna.

Förutom de olika nedanstående kurserna ingår i utbildningen 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vård- och omsorgsutbildningen består av följande kurser som alla läser:

Programgemensamma ämnen 950p

Vård och omsorg 1   200 p
Etik och människans livsvillkor   100 p
Medicin 1   150 p
Psykologi 1   50 p

Vård och omsorgsarbete 2   150 p
Psykiatri 1   100 p
Specialpedagogik 1   100 p
Hälsopedagogik   100 p

Efter att man har läst ovanstående kurser kan man välja olika yrkesutgångar som: äldreomsorg, hälso- och sjukvård och funktionshinder och psykiatri.

Gymnasiearbete 100 p ingår under sista terminen oavsett inriktning.

1.    Äldreomsorgen med tillhörande kurser *

Äldres hälsa och livskvalitet   200 p
Palliativ vård     100 p

2.    Hälso- och sjukvården med tillhörande kurser  *

Akutsjukvård   200 p
Palliativ vård   100 p

3.     Psykiatri med tillhörande kurser *

Psykiatri 2   200 p
Rättspsykiatri   100p

 4.    Funktionshinder med tillhörande kurser *

Specialpedagogik 2   100 p
Socialpedagogik   100 p
Friskvård och hälsa   100 p

* För att inriktningen ska starta upp måste det vara minst 8 sökande!


Krav på flexibelt lärande:

  1. Dataerfarenhet för att kunna orientera sig på itslearning
  2. Obligatorisk fem veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APL) som görs i ett sträck. Validering av tidigare arbetslivserfarenhet inom arbetsområdet kan ersätta en APL placering om du har arbetat i minst 6 månader heltid eller 12 månader halvtid och kan lämna ett omdöme från arbetsgivaren.
  3. Obligatorisk närvaro på seminarium som är schemalagda och på praktiska övningar.

Bedömning av dig som studerar sker vid dessa olika moment, aktivt deltagande i seminarium, skriftliga arbeten och den arbetsplatsförlagda utbildningen.