Lärare berättar

Utbildning är den kraftigaste och mest slagkraftiga rehabiliteringen som finns. Den måste vi värna om.

Christina Eliasson, 50, Ingelstad, är lärare i omsorgsutbildningen och varje dag använder hon sig av kunskapen av att även vara sjukgymnast.

-          Jag ser ett stort samband mellan att jobba med den personliga utvecklingen hos både patienter och mina vuxenstuderande, säger hon.

-          I slutet av 90-talet jobbade Christina med smärtrehabilitering och insåg hur viktigt det är med utbildning och kunskap för att öka en människas självkänsla. Hon förstod då att rehabiliteringen är den starkaste rehabiliteringsformen vi har och började då så smått bli nyfiken på att kombinera sin roll som sjukgymnast med utbildning.

-          Idag är det sex år sedan hon började som omvårdnadslärare och det senaste året har hon funnits hos vuxenstudenterna på Allbos omsorgsutbildning.

-          Härliga möten

-          Christina lägger mycket krut på att få sina elever att känna sin kunskap och kunna praktisera den i verkligheten. Att få dem att se kroppen som en helhet och inte bara en massa olika organ som sitter ihop.

-          I förra veckan hade vi redovisning och då var de så proffsiga och självsäkra. De visade verkligen att de lärt sig att använda sin kunskap i praktiken.

-          Sådana stunder gör mig enormt lycklig, avslutar Christina.