Yrkesvux Vård- och omsorgsutbildning

Yrkesvux Vård och omsorg

Vård och omsorgsutbildningen är en gymnasial utbildning för vuxna. Efter avslutad och godkänd utbildning har du kompetens att få anställning bland annat som undersköterska.

Vård och omsorgsutbildningen omfattar 1 350p och är på heltid. För att du ska få diplom enligt kraven inom Vård och omsorgscollege måste du även ha betyg i gymnasiekurserna Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1.

Förkunskapskrav:
Slutbetyg från grundskolan med lägst betyget Godkänd i Svenska eller Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.