Yrkesvux Vård- och omsorgsutbildning

vård och omsorg

Vård och omsorgsutbildningen är på heltid och är en gymnasial utbildning för vuxna. Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta och få anställning som undersköterska.

Vård och omsorgsutbildningen är på 1 500p. (inkl Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1

 

Denna utbildning är för dig som har fyllt 20 år. Du är prioriterad om du saknar betyg från gymnasiet eller har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Kursdatum och kursutbud i utbildningen är preliminära och kan till en viss del ändras under utbildningen.

Denna utbildning är CSN berättigad.

 

Litteratur till programgemensamma ämnen.docx

 

Förkunskapskrav:

Slutbetyg från grundskolan eller motsvarande kunskaper, med lägst betyget Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.