Yrkesvux Vård- och omsorgsutbildning

vård och omsorg

Vård och omsorgsutbildningen är på heltid och är en gymnasial utbildning för vuxna. Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta och få anställning som undersköterska.

Utbildningen består av grundutbildning under två perioder. Den tredje perioden väljer du  fördjupningsområde ( i mån av platstillgång), hälso och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller funktionshinder.

Vård och omsorgsutbildningen är på 1 450p.

För Vård och Omsorgs college (diplom) krävs Svenska 1 och Samhällskunskap 1a1.(gymnasienivå)

 

 Denna utbildning är för dig som har fyllt 20 år. Du är prioriterad om du saknar betyg från gymnasiet eller har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Kursdatum och kursutbud i utbildningen är preliminära och kan till en viss del ändras under utbildningen.

Denna utbildning är CSN berättigad.

Litteratur till programgemensamma ämnen.docx