Yrkesvux Persontransporter (Buss)

Yrkesförare- buss

Vi har egen förarprövare med examinationsrätt på körkortsbehörighet. Detta innebär att alla teoretiska samt praktiska prov genomförs på skolan

Utbildningen är utformad i nära samarbete med branschen och vi lägger därför stor vikt vid kundservice och etikfrågor. Som bussförare är du företagets ansikte utåt och därför en mycket viktig part i kundrelationen.

Utbildningen bedrivs enligt de grundläggande yrkeskrav som finns för persontransporter med buss. Du examineras enligt Transportstyrelsen och Skolverkets kursmål för körkortsbehörighet D. Efter avslutad, godkänd utbildning erhåller du yrkeskompetensbevis vilket innebär att du vid anställning direkt efter utbildning t ex inte har några restriktioner vad gäller körsträcka.

Bifoga alltid tidigare betyg när du söker en utbildning!

Kurser som ingår i utbildningen

Yrkestrafik - vux 300p

Persontrafik - vux 200p

orienteringskurs- Arbetsmarknadskunskap 150p

 Kursinformation hittar du på www.skolverket.se

Förkunskapskrav

  • Godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper
  • Svenskt körkort med lägst behörighet B.
  • Du ska ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd. OBS! Mellan 21 och 23 år finns det en begränsning som innebär att det endast är tillåtet att köra inom en begränsad radie på 50 km. Vid 23 års ålder hävs denna begränsning.
  • Körkortstillstånd D krävs vid utbildningsstart. Detta söker du när du har blivit antagen till utbildningen.

Kostnader

Utbildningen kostar inget, men precis som för alla andra kurser inom vuxenutbildning får du betala läromedlen själv.

För att få övningsköra krävs körkortstillstånd, vilket du söker hos Transportstyrelsen, du söker detta när du blivit antagen till utbildningen. Du måste även genomgå en läkarundersökning, denna bokar du och bekostar själv.

Mer information finns på Körkortsportalen