Samhällsorientering

Samhälls orientering

Samhällsorientering är en utbildning för dig som är nyanländ invandrare och som är flykting, skyddsbehövande eller anhörig. Det är en rättighet för dig att få samhällsorientering. Det är samtidigt ett villkor för att du ska få etableringsersättning.

Syftet med samhällsorienteringen är att underätta etableringen i arbets- och samhällslivet. Samhällsorineteringen ska ge  dig  grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet är att utveckla kunskap om grundläggande värderingar, samhällsorganisation samt praktiskt vardagsliv.

Alvesta kommun bedriver samhällsorinteringen i samarbete med Lessebo, Älmhult & Markaryd kommun.