Samhällsorientering

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en obligatorisk utbildning för dig som är nyanländ i Sverige. Det är en rättighet för dig att delta i samhällsorientering och det är ett villkor för att du ska få etableringsersättning.

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta etableringen i arbets- och samhällslivet. Undervisningen sker främst genom dialoger, diskussioner och reflektioner. Samhällsorienteringen ska ge dig grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet är att utveckla kunskap om värderingar, samhällsorganisation samt praktiskt vardagsliv i Sverige.

Kursen är 100 timmar.

 Anmälan

Du kan anmäla dig till samhällsorienteringen på olika sätt:

  • Via webbsidan- ansök online
  • Besök  Allbo lärcenter på Hagavägen 3 i Alvesta torsdagar klockan 13:00 till 15:00