Lärare berättar

Att undervisa med hela världen i klassrummet

Det absolut bästa med att undervisa på SFI är att träffa eleverna som studerar här. De är så snälla, glada och tacksamma för att få gå i skolan och få hjälp med att lära sig svenska för att sedan kunna studera vidare och hitta ett jobb och därmed bli självförsörjande.

Jag har arbetat här sedan 2014 och varit med om många olika förändringar inom verksamheten men något som hela tiden har varit bestående är det fantastiska arbetslag som arbetar på SFI. Tillsammans gör vi lärare och elever en otrolig resa tillsammans.

Vissa elever som börjar studera på SFI kan inte läsa och skriva på sitt modersmål och de har många tuffa utmaningar framför sig både i skolan och i det svenska samhället. Det tar tid och det måste få ta tid att lära sig läsa och skriva på ett språk man inte förstår. Att se lyckan i en elevs ögon när de för första gången i sitt liv kan skriva sitt eget namn på ett papper gör att jag som lärare känner att jag bidrar med något viktigt och att mitt arbete är betydelsefullt.

På SFI har arbetslaget en stor betydelse för oss lärare då vi alltid är två lärare som samarbetar inom en grupp. Det innebär inte att vi är två lärare inne i klassrummet samtidigt utan att vi turas om att undervisa en grupp. Vi planerar lektionerna tillsammans, diskuterar vad eleverna kan och vad de behöver utveckla och tillsammans hittar vi olika pedagogiska lösningar för varje enskild elev. Att få möjligheten att diskutera pedagogik med en annan lärare som träffar samma elever gör att elevernas progression förbättras. Dessutom utvecklas jag som lärare genom det kollegiala lärandet, vilket är viktigt för mig.

Jag tänker ofta att vi på SFI klarar något som inte ens FN klarar av. I våra klassrum sitter människor från hela världen men det är ytterst sällan som konflikter uppstår och trots att eleverna har olika språk, ålder, kultur och religion är de vänner. Det är något som ger mig ett hopp om mänskligheten.

//Annika Weidemark, SFI-lärare på Allbo Lärcenter