Svenskundervisning för invandrare (Sfi)

Svenska för invandrare (SFI)

Utbildningen svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning. Syftet med utbildningen är att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får du grundläggande kunskaper i svenska språket och du får lära dig att kommunicera både muntligt och skriftligt. Utbildningen ska ge dig språkliga redskap för ett aktivt deltagande i vardags- samhälls- och arbetsliv.

 Schema på grund av Corona-

På grund av Corona har vi ett speciellt schema just nu. För mer information kontakta din lärare.

__________________________________________________________________________

SFI stegen (1).pdf

SFI vanliga frågor.docx

__________________________________________________________________________

Anmälan till SFI: 

Vi har inga nya intag
till SFI nu på grund av den ökade smittspridningen av Covid -19. När vi kan ta
emot nya elever igen kommer vi skriva det här. Du kan anmäla dig till SFI
online och ställa dig i kö

Anmälan online 

Vi erbjuder SFI- studier på dagtid (kurs A-D) samt kvällskurser en gång i veckan. (kurs B-D)

Har du studerat SFI hos oss tidigare?
Då kan du anmäla dig via epost.

Du kommer att erbjudas en plats inom tre månader från det att vi har fått din anmälan.

____________________________________________________________      

Träna svenska på egen hand

 Du som har anmält dig och väntar på att börjar läsa SFI eller väntar på ett personnummer kan träna svenska på egen hand- information och material finns i länkarna:

Övningar i sfi och svenska                        

 Utbildningen

Sfi handlar till stor del om att möta eleven på dennes nivå. Studier i svenska kan kombineras med grundläggande vuxenutbildning eller något ämne på gymnasienivå.

 https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi