Svenskundervisning för invandrare (Sfi)

Svenska för invandrare (SFI)

Utbildningen svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning. Syftet med utbildningen är att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får du grundläggande kunskaper i svenska språket och du får lära dig att kommunicera både muntligt och skriftligt. Utbildningen ska ge dig språkliga redskap för ett aktivt deltagande i vardags- samhälls- och arbetsliv.

Anmälan till SFI: 

Du kan anmäla dig till SFI online eller på Allbo lärcenter torsdagar mellan 13:00 till 15:00, Hagavägen 3 i Alvesta.

 Ansök online

Vi erbjuder SFI- studier på dagtid (kurs A-D) och kvällskurser en gång i veckan (kurs C-D).


Du kommer att erbjudas en plats inom tre månader från det att vi har fått din anmälan.

 

SFI stegen (1).pdf

____________________________________________________________      

Träna svenska på egen hand

 Du som har anmält dig och väntar på att börjar läsa SFI eller väntar på ett personnummer kan träna svenska på egen hand- information och material finns i länkarna:

Övningar i sfi och svenska                        

 Utbildningen

Sfi handlar till stor del om att möta eleven på dennes nivå. Studier i svenska kan kombineras med grundläggande vuxenutbildning eller något ämne på gymnasienivå.

 https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi