Komvux som särskild utbildning (Lärvux)

Komvux som anpassad utbildning utbildning

Lärvux vänder sig till dig som är över 20 år (du kan börja från och med 1 juli det år du fyller 20 år) och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

 Undervisningen

Undervisningen sker i lugn studietakt, du läser i små grupper och du studerar i din egen takt. Tillsammans med din lärare planerar du undervisningen utifrån dina mål, förutsättningar och önskemål. Studietiden är individuell. Efter avslutad kurs får du intyg eller betyg.

På Lärvux kan du läsa kurser både på grundläggande och gymnasial nivå. Kurser på grundläggande nivå motsvarar kurser som läses i grundsärskola och träningsskola. Gymnasiala kurser motsvarar kurser som läses i gymnasiesärskolan.

Ansökan till Lärvux

Ansökan till Lärvux sker varje vår till höstens utbildningar. Det finns en utbildningskatalog som delas ut till målgruppen. Inom snart kommer vi också att kunna erbjuda sommarkurser inom Lärvux.

Här kan du se den aktuella kurskatalogen för utbildningar med start hösten 2023. Ansökan till lärvux. 

 

Har du funderingar kring dina studier är du välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare som kan svara på frågor om behörighet, studier eller utbildningar samt ha vägledande samtal kring möjliga studie- och yrkesval.