Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

Lärvux vänder sig till dig som under kalenderåret fyller 20 år och har en utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism med utvecklingsstörning och som har fått nytt intresse för studier.

 

Undervisningen

Undervisningen sker i lugn studietakt, i små grupper eller enskilt och följer följer kursplanerna för Särkild utbildning för Vuxna (Lärvux).Tillsammans med din lärare planerar du undervisningen utifrån dina förutsättningar och önskemål.

Studietiden är individuell. Det betyder att dina studier får ta den tid som du behöver, för att lära dig det du vill. Vi försöker anpassa lektionstiden efter dina önskemål.  

Kursnivåer

Grundläggande lärvux- motsvarande den som ges inom Träningsskolan

Undervisningen syftar till att ge de kunskaper som motsvarar träningsskolan. Ämnen du kan läsa är kommunikation, verklighetsuppfattning och omvärldskunskap.

Grundläggande lärvux - motsvarande den som ges inom Grundsärskolan

Utbildningen sker i form av fristående kurser och syftar till att ge kunskaper motsvarande grundsärskolan.

Gymnasial Lärvux

Utbildningen sker i form av fristående kurser och syftar till att ge kunskaper motsvarande de som ges inom Gymnasiesärskolans Nationella program.