Lärlingsutbildning för vuxna

Lärlingsutbildning för vuxna

Lärlingsutbildningen är en yrkesutbildning för vuxna, där du under hela utbildningen varvar teori med arbetsförlagt lärande.

Detta är en utbldning för dig som bor i Alvesta kommun eller i någon av våra sammarbetskommuner- Älmhult, Markaryd Ljungby, Lessebo eller Uppvidinge kommun. Vi erbjuder följande inriktningar:

Stödassistent, lärarassistent, barnskötare och elevassistent.

Utbildningarna är på heltid med 4 dagars utbildning på arbetsplats/vecka och 1 dag på Allbo lärcenter/vecka. Utbildningen är CSN-berättigad. Behörig är den som har fyllt 20 år och har grundskolebehörighet. Förkunskaper är grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk och samhällskunskap.För att bli antagen på lärlingsutbildningen krävs att praktikplats är ordnad innan utbildningens start. 

Tänk på att bifoga betyg. 

 

Stödassistent

Arbetet innefattar att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja personens förmågor och självständighet. Stödassistenter arbetar på många olika arbetsplatser: ex. på gruppboenden, dagliga verksamheter och korttidshem för barn och ungdomar.  Utmärkande, oavsett var man arbetar, är att stödassistenten utgår från personens individuella behov och medvetet arbetar för att personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt.

Lärarassistent

Som lärarassistent blir du en del av det pedagogiska sammanhanget och hjälper till med att skapa en trygg och stabil miljö i skolan.

Barnskötare

Barnskötare arbetar oftast i förskolan där alla barnen erbjuds en trygg miljö och där barnens behov är i centrum. Arbetet innebär att skapa förutsättningar som stödjer barnets utveckling, lärande, lek och kommunikation.

Elevassistent

Elevassistentens roll är att stödja elever i det pedagogiska arbetet samt i det sociala samspelet under skoldagen och på fritids. Arbetsuppgifterna kan variera mycket, vilket gör jobbet omväxlande.