Kommunalt aktivitetsansvar

 

Kommunala aktivitetsansvaret, KAAÄr du mellan 16 och 20 år och har hoppat av gymnasiet, aldrig börjat eller har du inte en gymnasieexamen?Sveriges kommuner har ett ansvar enligt skollagen att löpande under året hålla sig informerade om de ungdomarna har någon sysselsättning.En ungdom som aldrig har påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande kan hamna i en situation, där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. För oss är det därför viktigt att rätt insatser för ungdomen sätts in, så att utvecklingsprocessen kan fortsätta utan längre avbrott. Och allra viktigast är att insatserna som görs utgår ifrån ungdomens behov, förutsättningar och mål. Vi kan hjälpa dig med att komma igång med studier, få praktik, vägledning inför studier/arbete, stödsamtal, hjälp i kontakten med myndigheter, delta i aktiviteter enskilt eller i grupp med mera. Därför gör vi tillsammans med dig en handlingsplan för att hitta just din väg framåt.