Självskjutsbidrag & tågkort

Elever som bor längre från skolan än 6 km.

Du som har mer än 6 km till skolan får ett busskort. Kortet är giltigt för en resa till skolan och en resa hem varje vardag.

Du behöver inte ansöka om detta, utan busskort delas ut i skolan någon av de första dagarna, till de som är berättigade till detta.

Läs mer om Gymnasiets resor och vilken hjälp du kan få.

Om det inte finns allmänna kommunikationer någorlunda nära din bostad, kan du i stället ansöka om ett bidrag för att skjutsa dig själv till skolan eller till närmsta hållplats/station.

Nedan till höger finns länk till blanketter & dokument där både ansökningsblanketter och dokument som närmare beskriver reglerna kring självskjuts.