Inackorderings bidrag

Elevens hemkommun har ansvaret för att ge ett ekonomiskt stöd till elever som behöver inackordering.

Elever på gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning i KomVux söker inackorderingsbidrag i sin egen kommun.

Detta gäller inte för elever som går på så kallade friskolor eller folkhögskolor. Dessa elever söker inackorderingsbidrag från CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Inackorderingsbidrag kan beviljas om utbildningen inte finns på hemorten och den skolort där man skall studera ligger på sådant avstånd att man inte lämpligen kan resa varje dag.

Information och Ansökan

För att få inackorderingsbidrag måste vissa villkor vara uppfyllda.

Ny ansökan måste lämnas för varje nytt läsår. Detta kan göras på vårterminen för de elever som redan går på gymnasieskola,år 2.

Du som till hösten kommer att börja första året på gymnasieskola, ska skicka in ansökan tillsammans med definitivt antagningsbesked i augusti månad eller senare.

 

Under blanketter/dokument hittar du information och ansökan.