Gymnasie utbildningar

Alvesta kommun erbjuder genom samverkansavtal i regionen samtliga nationella program. Du som ska börja gymnasiet kan också söka till fristående gymnasieskolor. Din studie- och yrkesvägledare på din skola vet hur man gör.

På Alvesta gymnasieskola erbjuds introduktionsprogram. Det individuella alternativet som utformas för dig som behöver behörighet för nationella program eller vill ha ett jobb och språkintroduktionen är till för dig som behöver lära dig mer svenska. Även här vet din vägledare mer.