Gymnasial vuxenutbildning (Gyvux)

Gymnasial vuxenutbildning (Gyvux)

Svenska, Svenska som andraspråk, engelska samt matematik erbjuds även kvällstid. Om du behöver vägledning innan du gör din ansökan, kontakta våra Studie- och yrkesvägledare Tommy Mellgren eller Camilla Rundberg.

 

Utbildningen Gymnasial vuxenutbildning (Gyvux) finns för att även vuxna ska kunna tillgodogöra sig ämneskunskaper på gymnasienivå och dessutom skaffa sig behörighet till högre studier, t ex universitet och folkhögskola.
Det kan exempelvis vara så att du saknar någon kurs för att kunna söka in till en högskoleutbildning eller så är dina betyg inte tillräckliga. Kurserna har samma kursplaner och betygskrav som övriga gymnasieutbildningar.

Det finns möjlighet att läsa Gyvux kurser genom så kallat Flexibelt lärande; med ett visst antal platsbundna lektionstillfällen och däremellan - i samråd - med undervisande lärare ha möjlighet att bedriva delar av studierna på egen hand t.ex. hemifrån. Detta upplägg ställer stora krav på dig som studerar, bland annat måste du kunna tillgodogöra dig skriftlig infrmation på ett bra sätt, ha disciplinen att studera själständigt samt ha god datorvana för att kunna tillgodogöra dig information via webben.

Varje kurs har ett poängtal: 50 eller 100. Olika kursnivåer inom ett ämne visas med beteckningen 1, 2 eller 3; ibland i kombination med bokstäver (t ex Matematik 1b). Dessa bygger oftast på varandra och utgör därför i allmänhet förkunskapskrav. Krav kan ibland också vara ett annat ämne, främst när det gäller de ekonomiska ämnena.

Du kan läsa på hel- eller deltid. Heltid omfattar 20 poäng per vecka enligt CSN:s regler för studiestöd.

Boka gärna ett vägledande samtal med vår studie- och yrkesvägledare i samband med ditt studieval. Kontaktuppgifter finns i högermarginalen.