Lärare berättar

Media förmedlar ofta en bild av ovänskap och fientlighet i världen.

-          I mitt klassrum samlas människor från stora delar av världen varje dag och vi är vänner och lär av varandra.

-          Tua Lundin, 27, Växjö, lärare på grundläggande vuxenutbildning i svenska som andraspråk, vill ta tillvara den kulturella rikedomen som finns i hennes klassrum.

-          För Tua Lundin är jobbet som lärare på Allbo hennes första jobb som nyutexaminerad lärare. Det visade sig bli det allra bästa tänkbara för henne då hon brinner för att få förmedla allas mänskliga rättigheter samt det svenska språket.

-          I vårt klassrum är de mänskliga rättigheterna a och o. Eleverna kommer ifrån hela världen och vi behöver börja med att lära oss att arbeta tillsammans. När vi gjort det kan vi lära oss språket, förklarar Tua.

-          Delaktighet

-          Inne i klassrummet finns en enorm entusiasm. Tua själv har aldrig förr träffat människor som går in för allt till hundra procent som de här eleverna gör.

-          Eleverna ger väldigt mycket av sig själva och det gör att alla är med och det är då vi får fina resultat.

-          Tua tror att utbildningen är av stor betydelse för elevernas fortsatta framtid i Sverige.

-          Eleverna får lära sig språket. Dessutom får de uppleva gemenskap och personlig utveckling, menar Tua.