Grundläggande vuxenutbildning (Gruv)

Grundläggande vuxenutbildning (Gruv)

Kurser på grundläggande nivå är till för dig som saknar de kunskaper som motsvarar det man lär sig i svensk grundskola. Kurserna motsvarar grundskolans kurser men innehållet är anpassat till vuxna.

 

Innan du börjar studera ska du kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare för att få personlig vägledning och för att göra en individuell studieplan. Ansökan gör du sedan digitalt via Open24. Se kontaktuppgifter och länk till Open24 "Ansök online" längre ned till höger på denna sida. 

Utbildningen

Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig som behöver kunskaper motsvarande svensk grundskola. Du kan studera:

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap

Du kan studera på heltid, deltid eller halvtid. Ansöker du om studiestöd via CSN måste du studera minst 20 p/vecka, det betyder som regel att du studerar två till tre kurser under studieperioden. Du kan kombinera kurser på grundläggande och gymnasial nivå, det diskuterar du med studievägledaren när ni tillsammans gör din individuella studieplan.

När du väljer att studera inom kommunal vuxenutbildning tar du samtidigt ett stort eget ansvar för dina studier. Våra lärare kan stödja dig i dina studier. När du nått målen för din kurs utfärdas betyg.