Vuxenutbildning

Allbo lärcenter är ett stort, kommunalt utbildningscentrum i Alvesta kommun. Vi bedriver utbildningen inom ett flertal olika områden. Utbildningsverksamheten är förlagd till 3 olika platser inom Alvesta kommun, alla i centralorten.

Våra olika utbildningar är:

  1. Grundskola för vuxna (GRUV)
  2. Gymnasieskola för vuxna (Gyvux)
  3. Lärvux, särskild utbildning för vuxna, för personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.
  4. Yrkesutbildning för vuxna inom buss, lastbil och omvårdnad.
  5. Svenska för invandrare (SFI)
  6. Ungdomsgymnasiala utbildningar här erbjuder vi individuellt alternativ samt språkinriktningen. (IM - introduktionsprogrammen)
  7. Lärlingsutbildning för vuxna

 Utöver detta arbetar vi även med:

  • Uppdragsutbildningar
  • Samhällsorientering
  • YKB 35h fortbildning