Vuxenutbildning

Alvesta Kommun erbjuder utbildning för vuxna på Allbo lärcenter. Här kan du studera kurser och utbildningar inom teoretiska och yrkesinriktade områden. Utbildningen bedrivs på Hjärtenholmsvägen i Alvesta

Våra olika utbildningar är:

 1. Grundskola för vuxna (GRUV)
 2. Gymnasieskola för vuxna (Gyvux)
 3. Komvux som särskild utbildning för vuxna 
 4. Yrkesutbildning för vuxna inom buss, lastbil samt vård- och omsorg
 5. Svenska för invandrare (SFI)
 6. Samhällsorientering för nyanlända
 7. Lärlingsutbildning för vuxna
 8. Lärlingsutbildning för vuxna i kombination med SFI eller grundläggande svenska som andraspråk

Du är behörig att studera inom kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år, eller om du har gått färdigt gymnasiet men behöver komplettera dina betyg. 

Om det finns fler sökande än det finns platser ska förtur ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

 • Vill slutföra sina studier
 • Behöver utbildningen för behörighetskomlettering
 • behöver utbildningen för kompletterat yrkesval