Studie- och yrkesvägledning

På denna sida hittar du information om studie- och yrkesvägledning för vuxenutbildning och gymnasieutbildning.

Studie- och yrkesvägledning Vuxenutbildning

Har du funderingar kring studier eller vill byta yrkesbana? Välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildningen på Allbo Lärcenter. Vi erbjuder dig vägledning och information om studier från grundläggande nivå till högskola.

Du kan också få hjälp att planera för att kunna slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier, bli behörig till högre studier eller andra frågor som rör studier inom vuxenutbildning.

Studieplaneringen utgår från dina behov, intressen och förutsättningar. Målsättningen med vägledning är att du ska få ökade kunskaper om dig själv och de alternativ som finns för att du ska kunna göra ett väl underbyggt val av studier framåt. Du kan välja om du vill ha vägledning via telefon, mail eller på plats.

Allbo Lärcenter erbjuder kontinuerligt start av kurser på både grund- och gymnasial nivå samt flera olika yrkesutbildningar. Du är behörig att söka till vuxenutbildningen från och med höstterminen det år du fyller 20 år och har slutbetyg från grundskolan eller motsvarande.