Gymnasie och elevresor

Gymnasieelever kan få olika slags hjälp med resor till och från skolan

Gymnasieelever kan få olika slags hjälp med resor till och från skolan. Samtliga av följande villkor måste dock vara uppfyllda:

  • Eleven ska vara skriven i Alvesta kommun
  • Avståndet mellan bostad och skola ska vara minst 6 km
  • Eleven ska studera på heltid
  • Eleven får inte erhålla inackorderingsbidrag
  • Eleven får hjälp längst till och med vårterminen som man fyller 20 år

Hjälpen kan erhållas på något av följande sätt:

  • Eleven åker med ordinarie skolskjutstransport för grundskolan (ej skolkort)
  • Eleven får skolkort eller tillfälligt skolkort
  • Eleven får bidrag till enskild resa mellan bostad och skola (för elev som inte kan åka med kollektivt färdmedel)
  • Eleven får bidrag till enskild anslutningsresa mellan bostad och hållplats

Beslut

Alvesta kommun har beslutat att elever som bor i Alvesta kommun skall få busskort men att de kan ansöka om kombinerat tåg/busskort, om synnerliga skäl för detta föreligger.

Som exempel på synnerliga skäl kan vara att man annars ej kan gå sin utbildning, eller att man kan påvisa en betydande tidsvinst för pendlingen.

Vad som är synnerliga skäl avgörs av Alvesta kommun, delegerat till skolskjutsansvarig.

Beslut tas utifrån den adress eleven är skriven på.

Hitta de olika ansökningsdokumenten under kommunens e-tjänster och under dokument/blanketter

Komplettera gärna er ansökan med exempelvis en kopia på elevens schema.