Ansöka till gymasieskola

Här hittar du all information om hur och när du ansöker till gymnasiet.

Datum att hålla koll på

  • 15 januari: Gymnasievalet öppnar
  • 15 februari: Gymnasievalet stänger
  • 15 april: Preliminärt besked
  • 25 april – 15 maj: Möjlighet till ändringar i ansökan
  • 1 juli: Antagningsbesked kommer  
  • 5 augusti – 31 augusti: Reservantagning

Så här ansöker du

Ansökan till Alvesta gymnasieskola görs digitalt via systemet Dexter
Dexter - Ansök till gymnasiskola

Grundskolans studie- och yrkesvägledare hjälper till med ansökningar. Mer information om hur gymnasievalet går till får alla elever och vårdnadshavare via sin studie- och yrkesvägledare på sin skola. Om du har glömt ditt lösenord till Dexter ska du vända dig till studie-och yrkesvägledaren på din grundskola.

Urval

Det preliminära beskedet grundar sig på dina betyg från höstterminen i årskurs 9, men det är dina slutbetyg till sommaren som avgör ditt antagningsbesked i juli.

För dig som har fått erbjudande om plats på ditt andrahandsval kan det finnas möjlighet att stå i kö till en plats på ditt förstahandsval via reservantagningen. All reservantagning sker i mån av plats.

Att ansöka till skolor i andra kommuner eller fristående skolor

Fritt sök till alla utbildningar i Kronobergs län

Kommunerna i Kronobergs (förutom Markaryd) har ett samverkansavtal vilket betyder att du kan söka till samtliga nationella program i länet.  

På Gymnasium Kronobergs webbplats hittar du alla länets program samlade på ett och samma ställe.  

Gymnasium Kronoberg - Se var de olika programmen finns och du kan också jämföra innehållet i olika program med varandra.

Program som inte finns i kommunen eller samverkansområdet

Om ett nationellt program med nationell inriktning inte erbjuds inom kommunen eller samverkansområdet har du rätt att söka denna utbildning i kommun utanför samverkansområdet. Då konkurrerar du om plats på samma villkor som de som bor i denna kommun/samverkansområde.

Frisök i hela landet

Du har rätt att söka ett nationellt program i en annan kommuns gymnasieskola även om samma program erbjuds i din hemkommun eller samverkansområde. Du tas emot i mån av plats, så kallad andrahandsmottagning. Om du kommer in via andrahandsmottagning har du inte rätt till inackorderingsstöd.

Riksrekryterande utbildningar

En riksrekryterande utbildning är en utbildning som elever från hela landet kan söka på samma villkor.

Det är Skolverket som beslutar om vilka utbildningar som ska ha riksintag. De riksrekryterande utbildningarna kan till exempel vara hantverksyrken eller idrottsområdet. Det finns också inom spetsområden som exempelvis matematik samt för döva, hörselskadade eller rörelsehindrade. Mer information om Riksrekryterande utbildningar kan du få av din studie- och yrkesvägledare.