Vård- och omsorgs programmet, gymnasial lärlingsutbildning

Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom programmet kommer du också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom främst dessa områden. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande.

Gymnasial lärlingsutbildning, GLU
När du läser GLU så har du möjlighet att kvalificera dig för en gymnasial lärlingsanställning, GLA. När du läser GLA är du anställd och har en arbetsgivare som satsar på dig. Arbetsplatsen är en del av skolan.

-Du får redan nu jobba med det som du vill göra och är bra på. 

-Du får din första anställning på ditt CV och du får lön under tiden du utbildar dig. 

-Du har en arbetsgivare som satsar på dig och din utbildning

Programansvarig är Anne-Maria Strandh, E-post