Vård- och omsorgs programmet, gymnasial lärlingsutbildning

Vård- och omsorgs programmet, gymnasial lärlingsutbildning

Gillar du att hjälpa människor och göra betydelsefulla insatser som gör gott för människor? Om du väljer Vård- och omsorgsprogrammet på Alvesta gymnasieskola så får du kunskaper inom sjuk- och hälsovård som gör att du kan underlätta för människor som är i behov av vård.

Direkt efter utbildningen på Vård- och omsorgsprogrammet är du anställningsbar som undersköterska. Du kan jobba inom akutsjukvård, barnsjukvård, psykiatrisk vård, hemsjukvård, barnsjukvård och på särskilda boenden för funktionshindrade eller äldre samt inom förebyggande hälsa.                                                                                                              

Utbildningen utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande.    

Mer än hälften av studietiden genomför du ute på arbetsplats, till exempel på ett äldreboende eller en vårdcentral. Där får du träna på det allra viktigaste i ditt framtida yrke: att möta och hjälpa patienter och brukare.

Vill du veta mer? Ring programansvarig Anne Strandh på 0472-151 36

 Programplan Vård- och omsorgsprogrammet