Nyheter

Körkortsstöd Alvesta gymnasieskola

För att kunna söka körkortsstöd ska du vara elev på något av de nationella programmen på Alvesta gymnasieskola. Även elever som är folkbokförda i annan kommun än Alvesta kommun kan söka körkortsstödet. Elever kan söka körkortsstödet tidigast under den termin de fyller 17 år. En elev kan endast beviljas körkortsstödet en (1) gång. Det första året som stipendiet finns att söka är läsåret 2023/2024.

Körkortsstödet betalar 10 körlektioner, 5 lärarledda teorilektioner samt Risk 1 för B-körkort. Även inloggning i STR:s elevcentral ingår i körkortsstödet. Övriga moment så som Risk 2 och eventuellt ytterligare körlektioner som krävs för att få körkort betalar eleven själv. Körlektioner och teoriutbildning kommer att ges av en av Alvesta gymnasieskola utsedd trafikskola som är godkänd av Transportstyrelsen för att bedriva trafikskola.

För att kunna få körkortsstödet ska en elev på ett nationellt program vara godkänd i 85 procent av alla dittills avslutade kurspoäng. Om en elev inte uppnår 85 procent godkänt ska en individuell bedömning göras om eleven förväntas nå dit i påbörjade men oavslutade kurspoäng. Oavsett program ska eleven också ha haft god närvaro under sin tid på Alvesta gymnasieskola.

 

 

Upprop på Alvesta Gymnasieskola den 17 augusti

Åk 2 och 3  (gamla elever) kl. 10.00-11.30                                                        

Åk 1 (nya elever) kl.13-14.30

Det ska bli väldigt roligt att träffa er elver igen igen! Vi på skolan ser fram emot ett spännande läsår och ni kan reda nu planera in en skolresa till Stockholm 12-14 september. Mer information om detta kommer.

Välkomna!

 

Nya nationella program vid Alvesta Gymnasieskola!

Nämnden för arbete och lärande har den 29 september 2021 fattat beslut om att ytterligare två gymnasiala lärlingsutbildningar ska strarta vid Alvesta Gymnasieskola till höstterminen 2022. Det är fordons- och transportprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet. Du hittar mer information om programmen i listan till höger.