Nyheter

Antagning till två gymnasieprogram på Alvesta gymnasieskola stoppas

På grund av få sökande till Fordons- och transportprogrammet samt Försäljning- och serviceprogrammet på Alvesta gymnasieskola stoppas antagningen till programmen för läsåret 2023/24.

Detta beslutade nämnden för arbete och lärande på ett extrainsatt möte idag fredag den 5 maj.

Beslutet grundar sig i såväl ekonomiska som sociala faktorer. När det gäller de ekonomiska delarna konstaterar nämnden att det inte är möjligt att driva programmen på ett kostnadseffektivt sätt med så få elever. Elevperspektivet har också vägts in i beslutet. En klass med endast en eller två elever blir inte en bra studiemiljö för eleverna.

Inför läsåret 2023/2024 är det totalt 11 förstahandssökare till de nationella programmen vid Alvesta gymnasieskola, av dessa är endast 4 behöriga.

I dagsläget är det bara Fordons- och transportprogrammet och Försäljning- och serviceprogrammet som berörs av antagningsstoppet, men även andra program kan komma att beröras om de inte får tillräckligt med sökande.

Det handlar om Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet. Om antalet antagna elever blir färre än fem till dessa utbildningar, har nämnden beslutat att även stoppa antagningen till dessa.

Samtliga nationella program på Alvesta gymnasieskola är lärlingsutbildningar där 50% av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

När det gäller Fordons- och transportprogrammet samt Försäljning- och serviceprogrammet har det varit svårt att hitta platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL) till eleverna och därmed svårt att bedriva utbildningarna med den inriktning de har.

När det gäller vårdutbildningen och Barn- och fritidsutbildningen finns det god tillgång på APL-platser och detta är inget som kommer påverka beslutet om antagning.

Kontakt

Lavina Strömberg, ordförande nämnden för arbete och lärande, E-post: lavinia.stromberg@alvesta.se, Telefon: 0734-139 901

Kristina Davidsson, avdelningschef Allbo Lärcenter -Alvesta gymnasieskola, komvux och arbetsmarknadsenheten, E-post: kristina.davidsson@alvesta.se, Telefon: 0472-150 80

Körkortsstöd Alvesta gymnasieskola

För att kunna söka körkortsstöd ska du vara elev på något av de nationella programmen på Alvesta gymnasieskola. Även elever som är folkbokförda i annan kommun än Alvesta kommun kan söka körkortsstödet. Elever kan söka körkortsstödet tidigast under den termin de fyller 17 år. En elev kan endast beviljas körkortsstödet en (1) gång. Det första året som stipendiet finns att söka är läsåret 2023/2024.

Körkortsstödet betalar 10 körlektioner, 5 lärarledda teorilektioner samt Risk 1 för B-körkort. Även inloggning i STR:s elevcentral ingår i körkortsstödet. Övriga moment så som Risk 2 och eventuellt ytterligare körlektioner som krävs för att få körkort betalar eleven själv. Körlektioner och teoriutbildning kommer att ges av en av Alvesta gymnasieskola utsedd trafikskola som är godkänd av Transportstyrelsen för att bedriva trafikskola.

För att kunna få körkortsstödet ska en elev på ett nationellt program vara godkänd i 85 procent av alla dittills avslutade kurspoäng. Om en elev inte uppnår 85 procent godkänt ska en individuell bedömning göras om eleven förväntas nå dit i påbörjade men oavslutade kurspoäng. Oavsett program ska eleven också ha haft god närvaro under sin tid på Alvesta gymnasieskola.

 

 

Upprop på Alvesta Gymnasieskola den 17 augusti

Åk 2 och 3  (gamla elever) kl. 10.00-11.30                                                        

Åk 1 (nya elever) kl.13-14.30

Det ska bli väldigt roligt att träffa er elver igen igen! Vi på skolan ser fram emot ett spännande läsår och ni kan reda nu planera in en skolresa till Stockholm 12-14 september. Mer information om detta kommer.

Välkomna!

 

Nya nationella program vid Alvesta Gymnasieskola!

Nämnden för arbete och lärande har den 29 september 2021 fattat beslut om att ytterligare två gymnasiala lärlingsutbildningar ska strarta vid Alvesta Gymnasieskola till höstterminen 2022. Det är fordons- och transportprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet. Du hittar mer information om programmen i listan till höger.