Nyheter

Nya nationella program vid Alvesta Gymnasieskola!

Nämnden för arbete och lärande har den 29 september 2021 fattat beslut om att ytterligare två gymnasiala lärlingsutbildningar ska strarta vid Alvesta Gymnasieskola till höstterminen 2022. Det är fordons- och transportprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet. Du hittar mer information om programmen i listan till höger.