Öppet hus 20 januari kl.11-13

Välkommen att söka barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet hos oss hösten 2024. Båda programmen är lärlingsprogram vilket innebär att man gör minst hälften av sin utbildning ute i APL (praktik). Läs mer om programmen i menyn till höger.

Körkortsstöd Alvesta gymnasieskola

Hos oss kan elever på nationella program söka ett körkortsstöd under den termin de fyller 17 år. Körkortsstödet betalar 10 körlektioner, 5 lärarledda teorilektioner samt Risk 1 för B-körkort. Motkravet från elevens sida är att vara godkänd i 85 procent av alla dittills avslutade kurspoäng. Eleven ska också ha haft god närvaro under sin tid på Alvesta gymnasieskola.

För att kunna söka körkortsstöd ska du vara elev på något av de nationella programmen på Alvesta gymnasieskola. Även elever som är folkbokförda i annan kommun än Alvesta kommun kan söka körkortsstödet. Elever kan söka körkortsstödet tidigast under den termin de fyller 17 år. En elev kan endast beviljas körkortsstödet en (1) gång. Det första året som stipendiet finns att söka är läsåret 2023/2024.

Körkortsstödet betalar 10 körlektioner, 5 lärarledda teorilektioner samt Risk 1 för B-körkort. Även inloggning i STR:s elevcentral ingår i körkortsstödet. Övriga moment så som Risk 2 och eventuellt ytterligare körlektioner som krävs för att få körkort betalar eleven själv. Körlektioner och teoriutbildning kommer att ges av en av Alvesta gymnasieskola utsedd trafikskola som är godkänd av Transportstyrelsen för att bedriva trafikskola.

För att kunna få körkortsstödet ska en elev på ett nationellt program vara godkänd i 85 procent av alla dittills avslutade kurspoäng. Om en elev inte uppnår 85 procent godkänt ska en individuell bedömning göras om eleven förväntas nå dit i påbörjade men oavslutade kurspoäng. Oavsett program ska eleven också ha haft god närvaro under sin tid på Alvesta gymnasieskola.