Introduktionsprogrammet

Introduktions program

För dig som saknar behörighet från grundskolan erbjuder Alvesta kommun introduktionsprogram.

I verkstaden

Det finns fyra olika typer av introduktionsprogram

  • Yrkesintroduktion (delar av ett nationellt program som kan ge förutsättning för jobb)

  • Individuellt alternativ (olika kurser och aktiviteter som förbättrar dina chanser för jobb eller vidare studier på gymnasiet)

  • Språkintroduktion (för nyanlända som inte kan svenska)

  • Programinriktat individuellt val (om du bara är högst två kurser ifrån den grundläggande behörigheten)

i verkstaden

För mer information om de olika inriktningarna, läs mer på www.skolverket.se

 eller kontakta din studie och yrkesvägledare.