Introduktionsprogrammet

Introduktions program

Det individuella programmet finns inte kvar inom den nya gymnasieskolan (GY11) utan i stället finns det fem olika typer av introduktionsprogram. Dessa är bara till för elever som inte har grundläggande behörighet för ett av de nationella programmen.

I verkstadenDe fem typerna av introduktionsprogram är:

  • Preparandutbildning (för att uppnå behörighet för ett nationellt program)

  • Programinriktat individuellt val (om du bara är högst två kurser ifrån den grundläggande behörigheten)

  • Yrkesintroduktion (delar av ett nationellt program som kan ge förutsättning för jobb)

  • Individuellt alternativ (olika kurser och aktiviteter som förbättrar dina chanser för jobb eller vidare studier på gymnasiet)

  • Språkintroduktion (för nyanlända som inte kan svenska)

i verkstadenFör mer information om de olika inriktningarna, läs mer på www.skolverket.se