Introduktionsprogram

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är för dig som saknar behörighet från grundskolan

På Alvesta Gymnasieskola finns fyra introduktionsprogam:

  • Programinriktat val

  • Språkintroduktion

  • Yrkesintroduktion

  • Individuellt alternativ

Introduktionsprogrammen ska ge oberhöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till att de kan få ett arbete.

Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid.

Läs mer i plan för utbildning: Plan för utbildning