Inackorderings tillägg

Elevens hemkommun har ansvaret för att ge ett ekonomiskt stöd till elever som behöver inackordering. Elever på gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning i KomVux söker således inackorderingsbidrag i sin egen kommun. (Detta gäller inte för elever som går på s k Friskolor och Folkhögskolor. Dessa elever söker inackorderingsbidrag från CSN Centrala Studiestödsnämnden).

Inackorderingsbidrag

kan beviljas om utbildningen inte finns på hemorten och den skolort där man skall studera ligger på sådant avstånd att man inte lämpligen kan resa varje dag.

För att få inackorderingsbidrag måste vissa krav uppfyllas. Läs villkoren i pdf-filen!

Ansökan

Ny ansökan måste lämnas för varje nytt läsår. Detta kan göras på vårterminen för de elever som redan går på gymnasieskola,år 2.

Du som till hösten kommer att börja första året på gymnasieskola, ska skicka in ansökan tillsammans med definitivt antagningsbesked i augusti månad eller senare.