Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handelsbranschen. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om handelsbranschen samt om försäljning och service via olika kanaler och plattformar. Den ska också utveckla deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, kommunikation och marknadsföring, kundservice samt affärsutveckling. Utbildningen ska vidare utveckla elevernas kunskaper om entreprenörskap och eget företagande och förbereda eleverna för karriärutveckling inom handelsbranschen. Försäljning och service förutsätter kontakter och kommunikation mellan människor i olika sammanhang och genom olika kanaler. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att möta och kommunicera med människor i affärs- och medarbetarrelationer såväl inom landet som internationellt. Handel sker i allt större utsträckning på en global marknad. Utbildningen ska därför också ge möjligheter till fördjupade studier i engelska.

Gymnasial lärlingsutbildning, GLU
När du läser GLU så har du möjlighet att kvalificera dig för en gymnasial lärlingsanställning, GLA. När du läser GLA är du anställd och har en arbetsgivare som satsar på dig. Arbetsplatsen är en del av skolan.

-Du får redan nu jobba med det som du vill göra och är bra på.

-Du får din första anställning på ditt CV och du får lön under tiden du utbildar dig.

-Du har en arbetsgivare som satsar på dig och din utbildning.

Programansvarig är biträdande rektor Anna Sopelsa, E-post