Fordons- och transportprogrammet, gymnasial lärlingsutbildning

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet med inriktning personbil ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som fordonsmekaniker. Inom området fordonsteknik behandlas fordons funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service av fordon. Den tekniska utrustningen blir alltmer komplex, specialiserad och anpassad till det specifika fordonet. Avancerad teknik och olika sätt att organisera arbetet kräver förmåga att reflektera över, värdera och välja mellan olika handlingsalternativ. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till fortsatt lärande i arbetslivet och till att ta ansvar för sin egen utveckling inom yrket. Eleverna ska utveckla kunskaper om och färdigheter i att välja rätt utrustning och metod för att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla initiativförmåga, idérikedom och företagsamhet. Utbildningen ska dessutom utveckla elevernas kunskaper om nationella och internationella överenskommelser, lagar och andra bestämmelser inom valt yrkesområde.

Gymnasial lärlingsutbildning, GLU
När du läser GLU så har du möjlighet att kvalificera dig för en gymnasial lärlingsanställning, GLA. När du läser GLA är du anställd och har en arbetsgivare som satsar på dig. Arbetsplatsen är en del av skolan.

-Du får redan nu jobba med det som du vill göra och är bra på.

-Du får din första anställning på ditt CV och du får lön under tiden du utbildar dig.

-Du har en arbetsgivare som satsar på dig och din utbildning.

Programansvarig är Henric Sandqvist, E-post