Ledigheter

Ledigheter

Går du på gymnasiet ska du delta i den utbildning som du antagits till. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN och kan påverka studiebidraget.

Som gymnasieelev har du 180 skoldagar per läsår. Behöver du ansöka om ledighet gäller följande:
Din mentor kan bevilja ledighet maximalt 6 dagar under ett läsår, dock högst 3 dagar under samma termin.

  • Rektor kan bevilja ytterligare ledighet, upp till två veckor per läsår.
  • Nämnden för Arbete och lärande kan i undantagsfall bevilja ytterligare ledighet.

Ta igen det du förlorat

Om din ledighetsansökan beviljas, är det ditt eget ansvar att ta igen det du missar i skolan. Ta alltså i förväg reda på vad som ska göras under din frånvaro och se till att göra de uppgifter som krävs, antingen i förväg eller så snart som möjligt när du kommit tillbaka.

Du kan inte kräva stödundervisning på det sätt du kan göra om du varit sjuk en längre period.

Praxis vid Allbo lärcenter

Ledighet i samband med resa för att fira en förälders 40-, 50- eller 60-årsdag beviljas normalt.