Barn- och fritids programmet, gymnasial lärlingsutbildning

 Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska yrkesområden som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan.

Inom programmet kommer du också ges möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom främst dessa områden. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i pedagogik och dess färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet utbildar för. Du får kunskap om hur andra människor lär sig saker och hur de växer och utvecklas. Du får lära dig om samarbete och kommunikation. Barn- och fritidsprogrammet lägger stor vikt vid pedagogik, etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Gymnasial lärlingsutbildning, GLU
När du läser GLU så har du möjlighet att kvalificera dig för en gymnasial lärlingsanställning, GLA. När du läser GLA är du anställd och har en arbetsgivare som satsar på dig. Arbetsplatsen är en del av skolan.

-Du får redan nu jobba med det som du vill göra och är bra på.

-Du får din första anställning på ditt CV och du får lön under tiden du utbildar dig.

-Du har en arbetsgivare som satsar på dig och din utbildning.

Programansvarig är Christina Haptén, E-post