Alvesta gymnasieskola

OBS! Notera att det är olika startdatum för höstterminen 2021 för grundskola och gymnasiet


Höstterminen 2021 startar tre nationella program vid Alvesta gymnasieskola. Det är Vård och omsorg, Barn och fritid samt Industritekniska programmet. Utbildningarna genomförs som lärlingsutbildning.

Lärlingsutbildning – rakaste Vägen till arbete

Lärlingsutbildningen är ett alternativ inom yrkesprogrammen på Alvesta gymnasieskola. Det innebär att du lär dig ett yrke och tillbringar minst halva gymnasietiden på en eller fler arbetsplatser, där en handledare följer dina framsteg och hjälper dig framåt. Du får en unik möjlighet att lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med studier i skolan.

Samma behörighetsregler och examensmål gäller för lärlingsutbildning som de nationella program som genomförs på skolan. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram.

Att vara lärling är ett annat sätt att läsa ett yrkesprogram.

Våra inriktningar:
Barn- och fritidsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Största skillnaden mellan en lärlingsutbildning och en skolförlagd utbildning är att du parallellt med dina studier är en del av ett arbetslag på en arbetsplats. På din lärlingsplats får du en handledare och tillsammans med denne gör du det mesta av din yrkesutbildning ute i arbetslivet. Din yrkeslärare på skolan har hela tiden nära kontakt med dig och din handledare på företaget och tillsammans sätter ni ihop din utbildning på bästa sätt.

Under de skolförlagda dagarna har du gymnasiegemensamma ämnen och yrkesteori. Din arbetsplatsförlagda del av utbildningen ger dig gymnasiepoäng och betygsätts. Att vara lärling ställer stora krav och det är mycket upp till dig själv att visa vad du går för.

Din SYV hjälper dig med att söka till oss och kan också ge dig mer information.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har fler frågor eller vill komma på ett besök.