Svenskundervisning för invandrare (Sfi)

Svenskundervisning för invandrare (SFI)

Invandrare över 16 år har rätt till undervisning i Svenska. I Alvesta är det Allbo lärcenter som ansvarar för denna undervisning. Om du inte har studerat hos oss tidigare vill vi att du kommer på någon av våra mottagningstider. Ha alltid med dig legitimation. Du ska ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Alvesta kommun för att studera hos oss. I nuläget kan vi tyvärr inte ta emot samordningsnummer. Om du har studerat hos oss tidigare kan du anmäla dig via mail eller komma på våra mottagningstider. Du kommer att erbjudas en plats inom tre månader från det att vi har fått din anmälan. Vid frågor kan du kontakta oss på 0472-154 53

Utbildningen

Sfi handlar till stor del om att möta eleven på dennes nivå. Studier i svenska kan kombineras med grundläggande vuxenutbildning eller något ämne på gymnasienivå.

Alla nybörjare kommer till en nybörjargrupp för att lära sig grundläggande svenska. Här sker även en kartläggning över elevernas kunskaper. Efter ca sex veckor kommer eleverna att placeras i en grupp som matchar kunskapsnivån.

Kursplanen på olika språk

Kurser på dagtid

Vi erbjuder kurser från A-D under dagtid. Varje klass är schemalagd 15 timmar i veckan fördelat på tre timmar per dag.

Kvällskurs

Nu kan vi erbjuda kvällskurs för kurserna B-D på tisdagar och torsdagar klockan 17.00-19.00, en nybörjarkurs och en fortsättningskurs.

Flex

Du kan studera SFI hemifrån och få hjälp av en lärare. Du kommer till skolan en gång i månaden och träffar din lärare, som hjälper dig med dina studier. Din lärare ger dig uppgifter att arbeta med hemma.