Svenskundervisning för invandrare (Sfi)

Svenskundervisning för invandrare (SFI)

Invandrare över 16 år har rätt till undervisning i Svenska. I Alvesta är det Allbo lärcenter som ansvarar för denna undervisning. Om du inte har studerat hos oss tidigare vill vi att du kommer på någon av våra mottagningstider. Ha alltid med dig legitimation. Du ska ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Alvesta kommun för att studera hos oss. I nuläget kan vi tyvärr inte ta emot samordningsnummer. Om du har studerat hos oss tidigare kan du anmäla dig via mail eller komma på våra mottagningstider. Du kommer att erbjudas en plats inom tre månader från det att vi har fått din anmälan. Vid frågor kan du kontakta oss på 0472-154 53

Informationa för SFI elever

Skolan kommer ha stängt från och med onsdag 18 mars. Det betyder att alla eleverpå SFI ska studera hemma.

Alla elever ska komma till skolan för att hämta och lämna sina uppgifter. Uppgifterna finns på SFI bredvid datorerna.

Tider för att hämta och lämna uppgifter:

1. B-kurs och D kurs: Måndagar 08.30-16.00

1. A-kurs och C-kurs: Tisdagar 08.30-16.00

Om du är sjuk eller känner dig sjuk ska du inte komma till skolan.

Då skall du sjukanmäla dig som vanligt med sms till SFI- telefonen. Du ska också anmäla dig om du har VAB eller något annat.

(telefonnummer: 073-201 58 99)

Gå in på hemsidan varje dag, om det kommer ny information.

 

SFI vid Allbo Lärcenter fortsätter erbjuda distansundervisning under sommaren!

Detta gäller ej A och 1B elever som skall delta i SFI lektionerna på plats från och med V26 (måndag den 22/06). Ett nytt schema för de nya lektionstiderna finns ute på anslagstavlorna.

Observera de nya lektionstiderna som ser ut så här:

 

Förmiddagspass:    

Kl 08.15 - 09.15

Kl 09.45 - 10.45

Kl 10.45 - 11.45

 

Eftermiddagspass: 

Kl 12.45 – 13.45

Kl 13.45 – 14.45

Kl 14.45 – 16.15

 

Reguljär undervisning (på plats) för samtliga SFI- studerande erbjuder vi igen från och med V33 (måndag den 10/08).

SFI har sommarstängt v29, v30 och v31

Trevlig sommar, önskar vi alla.

 SFI vid Allbo Lärcenter.

 

Utbildningen

Sfi handlar till stor del om att möta eleven på dennes nivå. Studier i svenska kan kombineras med grundläggande vuxenutbildning eller något ämne på gymnasienivå.

Alla nybörjare kommer till en nybörjargrupp för att lära sig grundläggande svenska. Här sker även en kartläggning över elevernas kunskaper. Efter ca sex veckor kommer eleverna att placeras i en grupp som matchar kunskapsnivån.

Kursplanen på olika språk

Kurser på dagtid

Vi erbjuder kurser från A-D under dagtid. Varje klass är schemalagd 15 timmar i veckan fördelat på tre timmar per dag.

Kvällskurs

Nu kan vi erbjuda kvällskurs för kurserna B-D på tisdagar och torsdagar klockan 17.00-19.00, en nybörjarkurs och en fortsättningskurs.

Flex

Du kan studera SFI hemifrån och få hjälp av en lärare. Du kommer till skolan en gång i månaden och träffar din lärare, som hjälper dig med dina studier. Din lärare ger dig uppgifter att arbeta med hemma.