Svenskundervisning för invandrare (Sfi)

Svenskundervisning för invandrare (SFI)

Invandrare över 16 år har rätt till undervisning i Svenska. I Alvesta är det Allbo lärcenter som ansvarar för denna undervisning. Om du inte har studerat hos oss tidigare vill vi att du kommer på någon av våra mottagningstider. Ha alltid med dig legitimation. Du ska ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Alvesta kommun för att studera hos oss. I nuläget kan vi tyvärr inte ta emot samordningsnummer. Om du har studerat hos oss tidigare kan du anmäla dig via mail eller komma på våra mottagningstider. Du kommer att erbjudas en plats inom tre månader från det att vi har fått din anmälan.

Utbildningen svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning. Syftet med utbildningen är att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

I utbildningen får du grundläggande kunskaper i svenska språket och du får lära dig att kommunicera både muntligt och skriftligt. Utbildningen ska ge dig språkliga redskap för ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Anmälan till SFI:
Är du ny elev som inte har studerat SFI hos oss tidigare?
Välkommen till inskrivning på Allbo Lärcenter! Ta med legitimation!
Dag: fredagar
Tid: kl. 10-11

Vi erbjuder att studera reguljär (på plats) eller flex. (distans) kvällskurser kommer att erbjudas inom kort.

Har du studerat SFI hos oss tidigare?
Då kan du anmäla dig via epost.
CORONA
På grund av coronaviruset tar vi bara emot möten om du är helt symptomfri!

Du kommer att erbjudas en plats inom tre månader från det att vi har fått din anmälan.

Vid sjukdom
Om du är sjuk eller känner dig sjuk ska du inte komma till skolan. Då skall du sjukanmäla dig med sms till SFI- telefonen. Du ska också anmäla dig om du har VAB eller något annat. (telefonnummer: 073-201 58 99)

 

Utbildningen

Sfi handlar till stor del om att möta eleven på dennes nivå. Studier i svenska kan kombineras med grundläggande vuxenutbildning eller något ämne på gymnasienivå.

Alla nybörjare kommer till en nybörjargrupp för att lära sig grundläggande svenska. Här sker även en kartläggning över elevernas kunskaper. Efter ca sex veckor kommer eleverna att placeras i en grupp som matchar kunskapsnivån.

Kursplanen på olika språk