Lärlingsutbildning för vuxna

Lärlingsutbildning för vuxna

Lärlingsutbildningen är en yrkesutbildning för vuxna, där du under hela utbildningen varvar teori med arbetsförlagt lärande.

Detta är en utbldning för dig som bor i Alvesta kommun eller i någon av våra sammarbetskommuner- Älmhult, Markaryd Ljungby, Lessebo eller Uppvidinge kommun.Vi erbjuder följande inriktningar:

Elevassistent, barnskötare och stödassistent.

Utbildningarna är på heltid med 4 dagars utbildning på arbetsplats/vecka och 1 dag på Allbo lärcenter/vecka.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Behörig är den som har fyllt 20 år och har grundskolebehörighet. 

Förkunskaper är grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk och samhällskunskap.

För att bli antagen på lärlingsutbildningen krävs att praktikplats är ordnad innan utbildningens start. 

Tänk på att bifoga betyg. 

Stödassistent kan du söka till och med 5 maj 2019