Lärlingsutbildning för vuxna

Lärlingsutbildning för vuxna

Lärlingsutbildningen är en yrkesutbildning för vuxna, där du under hela utbildningen varvar teori med arbetsförlagt lärande.

Detta är en utbldning för dig som bor i Alvesta kommun eller i någon av våra sammarbetskommuner- Älmhult, Markaryd Ljungby, Lessebo eller Uppvidinge kommun. Vi erbjuder följande inriktningar:

Elevassistent, barnskötare och stödassistent.

Utbildningarna är på heltid med 4 dagars utbildning på arbetsplats/vecka och 1 dag på Allbo lärcenter/vecka.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Behörig är den som har fyllt 20 år och har grundskolebehörighet. 

Förkunskaper är grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk och samhällskunskap.

För att bli antagen på lärlingsutbildningen krävs att praktikplats är ordnad innan utbildningens start. 

Tänk på att bifoga betyg.