Gymnasieutbildningar

Från och med hösten 2014 erbjuder Allbo lärcenter Introduktionsprogram för ungdomar i gymnasieålder, men inga nationella program.

Det individuella programmet finns inte kvar inom den nya gymnasieskolan (Gy11) utan istället finns det fem olika typer av introduktionsprogram. Dessa är bara till för  elever som inte har grundläggande behörighet för ett av de nationellla programmen.

De två introduktionsprogrammen som vi erbjuder är:

  • Individuellt alternativ (olika kurser och aktiviteter som förbättrar dina chanser för jobb eller vidare studier på gymnasiet).
  • Språkintroduktion (för nyanlända som inte kan svenska).