Synpunkter & klagomål

Synpunkter & klagomål

Information i första hand till vårdnadshavare och elever.

Skollagen 4 kap 8 §

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

Kontakta förskolan/skolan först

Vi arbetar med att ständigt förbättra våra verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för utveckling av innehåll och kvalitet. Om du eller ditt barn inte är nöjd med verksamheten i skolan vill vi att du kontaktar oss. Klagomål utreds och återkopplas till den som lämnat klagomål och till den verksamhet som berörs.

Synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt. Skriftlig kontakt med Alvesta kommun registreras som allmän handling.

Steg 1: Vänd dig till berörd lärare

Steg 2: Vänd dig till berörd rektor

Steg 3: Vänd dig till chefen på Förvaltningen för arbete & lärande

Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Information hittar du på www.skolinspektionen.se
Om Skolinspektionen/Barn- och elevombudet efter utredning kommer fram till att skolan inte följt gällande bestämmelser får skolan kritik och skall då ändra sitt sätt att arbeta.