Rektorn berättar

För mig är allas rätt till kunskap grunden för ett demokratiskt samhälle och som rektor är jag garant för den studerandes rättigheter, vilket blir extra viktigt för individer som av olika anledningar behöver en andra chans i livet.

Trots drygt 18 år som skolledare är jag fortfarande nyfiken varje dag jag går till jobbet. Att få chansen att hjälpa personer komma vidare i livet är en sann ynnest.

Vid Allbo Lärcenter låter vi drömmar bli till verklighet genom att stärka både den studerandes självkänsla och kunskaper. För oss är Du unik och behandlas alltid så som vi själva vill behandlade.

Därför har vi sökande från hela landet till våra eminenta utbildningar.

Särskilt stolt är jag över den mångfald av både kurser och kompetenser som min personal besitter.

Vår satsning på digitaliseringen av våra kurser och ett tillgängligt lärcenter 24h/dygn, 7dagar/vecka är några av våra senaste försök att ytterligare höja vår redan mycket goda utbildningskvalité.

 

Daniel Söderberg                                                                                                                    

rektor vid Allbo lärcenter