G-kraft

G-kraft är ett projekt som erbjuder möjligheter till utveckling och lärande. Det riktar sig till personer som är arbetssökande. Länk till G-krafts webbplats.


Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att:
• få ett arbete
• starta eget företag
• studera


Deltagarnakommer från följande kommuner: Alvesta, Ljungby och Växjö.


Projektet äranpassat utifrån individens behov och önskemål.


Deltagarna erbjuds:
• Personlig coach
• Praktiksamordnare
• Studie- och yrkesvägledare
• Föreläsningar

•Diskussioner och erfarenhetsutbyten
• Friskvård
• Träning i personlig marknadsföring

(CV-skrivande och stöd inför anställningsintervjuer)
• Möjligheter till utbildningar, exempelvis:
o Bransch- och entreprenörsutbildningar
o Undervisning i svenska och data
• B-körkortsteori

• Truckförarutbildning

 

G-kraft stöttar deltagaren att hitta sina drivkrafter, upptäcka sina kompetenser och utveckla det denne är bra på samt se nya möjligheter. Tillsammans med coacherna och praktiksamordnaren gör deltagaren en handlingsplan som beskriver mål och vägen dit.


Det finns bara ett slags framgång – att kunna leva sitt liv på sitt eget sätt.

 

EU