Funktionshindrades rätt till arbete

I augusti 2010 startade Allbo Lärcenter en unik yrkesinriktad utbildning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Tidigare skolbakgrundför deltagarnaär t exsärskolan eller gymnasieskolans IV-program.

Målsättningen är att deltagarna efter genomförd utbildning skall vara väl förberedd för att jobba som serviceassistent inom äldre- eller barnomsorgen. Det är en 2-årig utbildning med ca 50 % praktik som deltagarna gör på en förutbestämd praktikplats i sin hemkommun.

Tanken är att praktikplatsen efter avslutad utbildning skall övergå till att varadeltagarens framtida arbetsplats antingen som en anpassad anställning eller som en utflyttad daglig verksamhet. 

För mer information se dokumenten under Relaterad inforamtion