Digitala kompetenser

Digitala kompetenser är ett projekt kring framtida distansutbildningar vid lärcentren i Alvesta, Tingsryd, Lessebo, Uppvidinge, Ljungby och Älmhult.

Inom projektet kommer vi att utveckla kurser som skall ges på distans via Internet och fortbilda lärare i distansutbildningspedagogik. Målet är att bredda vårt kursutbud och att samordna resurser så våra studerande skall kunna ta del av vad lärcentren kan erbjuda hemifrån, bara med hjälp av en Internetansluten dator.

Förarbetet med projektet pågick under 2009, och projektet startade i början av år 2010.

EU