Projektledare berättar

Att vara transparant och ärlig för att kunna få tillbaka varje individ på hennes/hans bana igen är både Kjell-Åke Nordahl, 49, Bor och hela tanken bakom ESF projektet som pågår på Allbo.

Kjell-Åke jobbar som projektledare i projektet som handlar om att få tillbaka långtidssjukskrivna och arbetslösa in i arbetslivet igen.

Med erfarenheter ifrån sin tid på arbetsförmedlingen i Värnamo och med en stark vilja att vara både lösningsfokuserad samt att ha starka framtidsvisioner, ser Kjell-Åke Nordahl sig själv som rätt person i projektet som har två inriktningar. Ett är arbetsmarknadsinriktat och det andra handlar om en skapande verksamhet för att individerna ska delta och må bättre.

-          Verksamheten bedrivs på heltid och tiden anpassas helt och hållet utifrån individens individuella förmåga, förklarar Kjell-Åke.

-          Se lösningar

För Kjell-Åke handlar projektet om att stötta människor och få dem att våga tro på sig själva igen. Deras önskningar och förmågor ska han förankra i arbetslivet igen och här behöver man vara lyhörd och inte ge sig.

-          En deltagare var i det närmaste efter fullgjord praktikperiod erbjuden ett 50% jobb. Jag såg möjligheten till ett heltidsarbete. Genom projektetpersonalens engagemang lyckades vi finna nya vägar. Idag är han anställd där på heltid och detta är en solskenshistoria jag vill förmedla, säger Kjell- Åke.