Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Administratör gymnasie och Introduktionsprogrammen

Laila Nyberg 

tisdag, onsdag och torsdag 07:30-16:30

E-post

Pernilla Ramström

E-post

0472-153 93

Administratör vuxenutbildningar

Anna Andersson

E-post

Under semestertider kan du bli kopplad till tjänstgörande personal via kommunens växel
0472-150 00.

Allbo lärcenter på Facebook

www.facebook.com/allbolarcenter.nu

Adresser

Postadresser

Allbo Lärcenter (Gruv, Gyvux, Lärvux, Yrkesvux: Buss- och lastbil, Sfi, Administration och Lärling/särskild lärling, IM programmen

Hjärtenholmsvägen 6
342 80 Alvesta


Allbo lärcenter (Yrkesvux: Vård- och omsorg)

Gärdesvägen 4
342 80 Alvesta


 

Besöksadresser

Allbo lärcenter (Gruv, Gyvux, Lärvux, Yrkesvux - buss och lastbil, Sfi Administration, Lärling/särskild lärling IM- programmen)

Hjärtenholmsvägen  6
342 80 Alvesta


Allbo lärcenter (Vård- och omsorgsutbildningen)

Gärdesvägen 4
342 80 Alvesta


 

Fakturadress 

 Alvesta Kommun

 C/O CogiDocs AB

 Box 398

 737 26  FAGERSTA

 

 

tf. avdelningschef

David Jönsson

tfn: 0790-662717

E-post

 

 tf. rektor VUX, SFI, gymnasieskolan och introduktionsprogrammen

Elisabeth Wernerson Johnson

tfn:0472-154 80

E-post

tf.biträdande rektor SFI

Linda Andersson

tfn:0472-153 82

E-post

tf. biträdande rektor Alvesta Gymnasieskola

Anna Sopelsa

E-post

 

Studie- och Yrkesvägledare

Tommy Mellgren

E-post

Camilla Rundberg, VUX/IM

 E-post

Annette Tonysson, IM

E-post

 KAA- samordnare
Krisitn Freij

E-post

Samordnare SFI
Linda Andersson

E-post