Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Administratör gymnasie och Introduktionsprogrammen

Laila Nyberg
Tfn. 0472-153 38, Mån-Fre 7.30-16.30
Fax. 0472-153 29
E-post

Administratör vuxenutbildningar, Anna Andersson
Tfn. 0472- 154 78, 08.00-16.30
E-post

Under semestertider kan du bli kopplad till tjänstgörande personal via kommunens växel
0472-150 00.

Allbo lärcenter på Facebook

www.facebook.com/allbolarcenter.nu

Adresser

Postadresser

Allbo Lärcenter (Gruv, Gyvux, Lärvux, Yrkesvux: Buss- och lastbil, Sfi, Administration och Lärling/särskild lärling)

Hjärtenholmsvägen 6
342 80 Alvesta


Allbo lärcenter (Yrkesvux: Vård- och omsorg)

Gärdesvägen 4
342 80 Alvesta


Allbo lärcenter (IM-programmen)

Fabriksgatan 13
Bulten 1
342 80 Alvesta

Besöksadresser

Allbo lärcenter (Gruv, Gyvux, Lärvux, Yrkesvux - buss och lastbil, Sfi Administration, Lärling/särskild lärling)

Hjärtenholmsvägen  6
342 80 Alvesta


Allbo lärcenter (Vård- och omsorgsutbildningen)

Gärdesvägen 4
342 80 Alvesta


Allbo lärcenter (IM-programmen)

Fabriksgatan 13
Bulten 1
342 80 Alvesta

 

Fakturadress 

 Alvesta Kommun

 C/O CogiDocs AB

 Box 398

 737 26  FAGERSTA

 

Avdelningschef och rektor vuxenutbildningar

Daniel Söderberg
Tfn. 0472-154 70
E-post

rektor SFI, gymnasieskolan och introduktionsprogrammen

Stefan Ottosson,
Tfn. 0472-153 03
E-post

Samhällsorientering och samordnare SFI
Khaled Al Najjar
Tfn. 072-39 44 772
E-post

Studie- och Yrkesvägledare
Tommy Mellgren

Telefontid: mån- fre kl 08:30-09:30
Tfn. 0472-153 35

 E-post

KAA- samordnare
Krisitn Freij
Tfn. 0472-155 63
E-post

 

Elevadministratör/Handläggare
Laila Nyberg
E-post

Anna Andersson
E-post