Styrdokument

Styrdokument

Här hittar du några olika dokument som är bra att känna till. För nationella dokument hänvisar vi till Skolverkets webbplats. Det som publiceras här är skolans lokala dokument.

Handlingsplaner m.m.

För en god arbetsmiljö och trivsel på skolan är det viktigt att alla följer några enkla regler.

Likabehandlingsplanen är en arbetsplan för att förebygga diskriminering och andra kränkningar.

Likabehandlingsplan

Handlingsprogram vid misstanke om/eller upptäckt av narkotika och/eller annat missbruk av droger

Drogpolicy

Vårt arbetsmiljöarbete styrs av det vi kallar Årsklockan. Det är en översikt över aktiviteterna som utgör det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Allbo Lärcenters kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning för ledningsgrupp, stab och elevhälsa

Kvalitetsredovisning för transportutbildningarna

Om du inte har Adobe Reader, som behövs för att öppna de bifogade pdf-filerna, kan du klicka nedan för att ladda ned programmet gratis.
Ladda ner Adobe Reader