Sjukanmälan

Sjukanmälan

Om du har blivit sjuk och inte kan närvara i skolan gör du följande:

  1. Om du är omyndig: Be en av dina föräldrar (vårdnadshavare) att ringa din mentor. Telefonnummer finns t ex i skolkatalogen som delades ut i början av september. Om din mentor inte kan nås: Ring 0472-153 32 mellan 07:30 och 08:30.
  2. Om du är myndig kontaktar du din mentor på det sätt som du fått anvisning om (telefon, e-post eller sms).
  3. Sköt om dig väl och krya på dig. Om du har feber ska du stanna hemma även den första dagen du är feberfri.
  4. Om sjukdomsperioden sträcker sig över en helg måste du sjukanmäla dig första vardagen efter helgen igen.
  5. Om sjukdomsperioden blir 8 kalenderdagar eller längre måste du ha läkarintyg.
  6. När du kommer tillbaka till skolan: Kontakta din mentor så att han/hon vet att du är frisk igen.