Nicaragua 2007

Nicaragua 2007

Hösten 2007 deltog Alvesta gymnasium i ett biståndsprojekt till förmån för skolor i Nicaragua. Sune Herbertsson ledde lastningen av de inventarier som gymnasiet bidrog med.

Lastning

Får

Lastning sker i Alvesta Mycket ska få plats

SuneOmlastning

Sune övervakar Omlastning på plats

SkolaNya

Nya datorer i skolan

I skola i Nicaragua