Elevhälsan

Elevhälsan

På Allbo lärcenter finns ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

Skolsköterska

Elevhälsovårdens arbete och rutinprogram kan du läsa om här

Kurator

Vår kurator Anne Wreinert Tengvall delar vi med några grundskolor. Hon kommer att vara tillgänglig ungefär en dag per vecka. Kontakta henne gärna per e-post för att boka tid.

Anne arbetar med frågor som gäller problem med relationer i skolan och hemma, mobbning, drog- och alkohoproblem med mera. Hon kan också ge råd för att ta kontakt med andra som kan hjälpa t ex BUP och socialtjänsten.

Även Anne har tystnadsplikt.

Specialpedagog

Vår specialpedagog hjälper till när någon har problem med skolarbetet. Hon utreder problem i samråd med undervisande lärare och hittar olika vägar att lösa eller komma runt problemen. Hon ger också direkt hjälp till elever enskilt eller i grupp på eller utanför lektionstid.

Specialpedagogen har samma typ av tystnadsplikt som andra lärare. Tillsammans med elev och eventuella vårdnadshavare kommer hon överens om vilken information som ska lämnas vidare till elevens lärare.

Studie- och yrkesvägledare

Har du frågor som rör dina nuvarande studier när det gäller kurser och poäng är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare Monica Nordahl. Hon hjälper dig också med frågor som gäller kommande studier och yrkesval.