Inriktning Transport

Utbildningsnämnden i Alvesta har beslutat att lägga ned Fordons- och transportprogrammet fr.o.m. hösten 2014.