Inriktning Musik "The Station"

Utbildningsnämnden i Alvesta har beslutat att lägga ned det Estetsiska programmet fr.o.m. hösten 2014.