Betygskrav

Betygskrav

Från och med höstterminen 2011 gäller nya betygskrav när du söker till ett nationellt gymnasieprogram.

För yrkesprogrammen måste du ha godkänt i svenska, engelska och matematik samt i fem andra ämnen från grundskolans år 9.

För de studieförberedande programmen måste du ha godkänt i svenska, engelska och matematik samt ytterligare nio ämnen från grundskolans år 9. Vilka dessa ämnen ska vara beror på vilket program du vill välja, men för det Estetiska programmet  finns inga speciella krav utöver antalet.

I stället för svenska går det även bra med svenska som andraspråk och om man gått få år i svensk skola kan man få dispens med engelskan, förutsatt att man läser upp grundskoleengelskan under första tiden i gymnasiet.