Så ansöker du

Så ansöker du

Ansökan till hösten 2014 görs via webbportal som öppnar i januari 2014. Användarnamn och lösenord till webbportalen får du av studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Tider för antagning 2014

Januari 

Webbansökan öppnas för gymnasieval.

Februari

Din ansökan ska vara genomförd på webben eller ska du ha lämnat in ansökningsblanketten till din studievägledare eller till antagningen. Sista dag är den 15 februari.

April

Preliminärbesked om antagning (den preliminära antagningen baseras på höstterminsbetygen).

Maj

Sista dag för omval.

Juli

Slutlig antagning till gymnasieskolan (den slutliga antagningen baseras på vårterminsbetygen).

Antagningsbestämmelser

Behörighet

Du är behörig att söka till gymnasieskolan t.o.m. första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

De nya betygskraven gäller.

Du får inte tidigare ha genomgått ett nationellt program. Om du inte är behörig vid vårterminens slut har Du möjlighet att komplettera behörighetsgivande betyg innan gymnasieutbildningen startar. Information om hur du gör prövning för nytt betyg får du på din grundskola.

Antagning

När antalet sökande till program och skolor är fler än det finns platser görs ett urval som bestäms efter ett meritvärde. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg. Betygsvärdena är 20 för A, 17,5 för B, 15 för C, 12,5 för D och 10 för E. Betygsvärdet för ett blockbetyg får man genom att multiplicera blockbetygets värde med antal ämnen inom blocket.

Fri kvot

Ett begränsat antal platser skall avsättas till elever som kan behöva företräde till sökt utbildning (fri kvot). Den vanligaste orsaken är att man har medicinska eller sociala skäl eller kommer från skolor, vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan. Skriftliga skäl för behandling i fri kvot ska lämnas med ansökan. Exempel på sökande som skall/kan prövas i fri kvot:

– den som har medicinska och/eller sociala skäl
– den som haft anpassad studiegång
– den som genomgått ett individuellt program
– den som har betyg vilka inte utan vidare kan jämföras med grundskolans

Sekretess

Alla handlingar som inkommer till antagningskansliet är offentliga.