Allbo Lärcenter

Välkommen till Allbo Lärcenter!

Allbo lärcenter ansvarar för kommunens vuxenutbildningar och för Introduktionsprogrammen, IM, för elever i gymnasieålder.

 

Allbo Lärcenter går tillfälligt över till distansutbildning

 

Samtliga verksamheter inom Allbo Lärcenter övergår till distansundervisning från och med onsdag 18 mars utifrån regeringens rekommendation.

 schema:

 GRUV 19-20.pdf

 GYVUX 19-20.pdf

Sökportalen är nu öppen:

Bussförare, sökbar till 6 maj, beräknad start start 1 Juni- På grund av Covid 19 utvecklingi vår region förlänger vi ansökningstiden. Nytt startdatum kan bli aktuellt.

Barnskötare- lärlingsutbildning, sökbar till 22 april, start 24 augusti

Elevassistent- lärlingsutbildning, sökbart till 22 april, start 24 augusti

Vård och Omsorg, sökbart till 22 april. Start 24 augusti.

ansök online

glöm inte bifoga tidigare betyg.

sökportalen kommer att öppnas för Gymnasikurser v 16

  Det här är Allbo lärcenter 

 

Foto av huvudbyggnaden på Hjärtenholmsvägen 6, Alvesta

Större delen av Allbo lärcenters verksamhet bedrivs nu på adressen Hjärtenholmsvägen 6 i Alvesta (foto ovan) samt i det paviljongkomplex som uppförts på den forna körgården bakom byggnaden.

I paviljongerna finns klassrum för sfi-undervisning och för lärlingsutbildningarna samt administrationen (gå in genom huvudingången som syns på bilden, fortsätt rakt genom byggnaden och ut på gården, så ser du ingången till den sammanbindande paviljongen).

I huvudbyggnaden finns sedan tidigare yrkesförarutbildningarna och nu även Gruv, Gyvux och Lärvux.

Våra elever på IM-programmen finns i lokaler på Fabriksgatan 13 (”Gamla Devehissar") och Centralgatan 4. Vård- och omsorgsutbildningen är kvar högst upp i Stenlyckeskolan.


YKB 35 timmars fortbildning

YKB 35 timmars fortbildning för dig som är yrkesförare och behöver komplettera/kompetensutvecklas.

Vi erbjuder även utbildning för truck och hjullastare åt externa företag.

Har du frågor, kontakta Poa 070-2369063 alternativt poa.larsson@alvesta.se

Välkommen att höra av dig!


Flexibelt lärande på våra Gyvuxkurser

Möjligheten att kunna studera flexibelt finns nu på Allbo Lärcenter och detta upplägg kommer att fortsätta. Flexibelt lärande innebär ca 4–10 obligatoriska kursträffar per/kurs och övrig tid kan det, i samråd med undervisande lärare, finnas möjlighet att genomföra kursen på distans t.ex. hemifrån.

Läs mer om Flexibelt lärande


Allbo lärcenter på Facebook

Följ Allbo Lärcenter på Facebook så har du bättre koll på våra senaste nyheter/utbildningar!


För dig som söker andra utbildningar

Vill du gå en utbildning eller någon kurs som vi inte erbjuder, via en annan kommun, måste du ändå skicka ansökan till Alvesta kommun. Anvisningar för hur du går tillväga finner du i denna fil

 Information-sökande till annan kommun.pdf